Van het bestuur

Het is weer de tijd van het jaar waarin we voluit varen en veel leden vakantietochten maken. Sommigen hebben ook al een of meer wedstrijdjes of een toertocht achter de rug. Dan voelt de voorjaars-ALV alweer heel lang geleden. Toch willen we graag een van de uitkomsten van dat overleg weergeven: een goedgekeurd strategisch plan 2022-2025 voor de CTC, resultaat van een winter lang werk en inbreng van veel leden.

Volgende stap is om voor ieder van de vijf doelen concrete uitkomsten en acties te formuleren. Daar zijn we nu mee bezig en die zullen we op dinsdag 20 september online met belangstellenden toetsen en daarna aan de najaarsvergadering voorleggen.

In het kader van het vierde doel is het leuk te vermelden dat we voor het jubileum in 2023 (55 jaar) een datum en locatie hebben: 1-3 september, Willemsoord, Den Helder. Ook zijn er inmiddels drie vrijwilligers voor het organisatiecomité. We zijn nog op zoek naar een paar meer.

Voor nu, goede en behouden vaart en hopelijk tot ziens bij een van de evenementen op het water, bijvoorbeeld de HET in Lelystad op 2-3 september.

 Het bestuur