Herinneringen aan Wim en Jos Basie

Nico Boon

 

Een getallen liefhebber blijf je tot je laatste adem, zo iemand ben ik.’ Daarmee begon ik een CTC-artikel over leden uit de begintijd van de CTC. Na het overlijden van Jos Basie is er opnieuw aanleiding feiten te verzamelen, dus ik duik weer in mijn archief van het CTC-Nieuws.

De CTC is in 1968 opgericht, in CTC-Nieuws nr 5 van februari 1970 staat ‘W. Basie, secretaris/penningmeester´. In CTC-Nieuws nr 24 van mei 1973 lees ik voor het eerst dat Jos Basie de penningmeester is, maar dat wil niet zeggen dat ze met de boekhouding niet al eerder is begonnen. Het CTC-Nieuws werd toen getypt door Sonja; dat realiseer ik me weer, elk moment. Ze is met het typen, toen nog op stencils, doorgegaan tot in 1984. De feitelijke start van het CTC-computertijdperk kun je zeggen.

Het doorspitten van al die archiefstukken haalt bij mij ook de herinneringen op van het vele werk dat Jos gedaan heeft voor de CTC. De boekhouding, haar kas/bank/giroboek, alles met de hand. Daarnaast was er een kaartenbak waarin ze ontvangen contributies noteerde. Ze telde de kolommen in de ‘boeken’ met de hand. IJverig en accuraat, daar komt het bijna altijd op aan. Elk jaar assisteerde ik wel wat bij het vaststellen van de jaarstukken. Balans en lijst van baten en lasten. Daar maakte ik wel een beetje een hobby overzicht van voor het CTC-Nieuws. Ik voegde graag kolommen toe om in een blik een idee te geven hoeveel procent we bijvoorbeeld uitgaven voor de ‘krant’ en voor evenementen. Dat is mijn afwijking voor de meest simpele statistiek. Daar zijn haar opvolgers niet mee doorgegaan.

De laatste vermelding van Jos als penningmeester kom ik tegen in nr 188 van oktober 2000, ze is daarna opgevolgd door Jessica Bijl. Dat betekent dat ze bijna 30 jaar penningmeester geweest is! Jos, van harte bedankt door de levenden!