Redactioneel

Over liefde en hartenlust

Het zomernummer is sinds vorig jaar de digitale editie van het blad. Het is een wonder van techniek, én vakkundig gebouwd door Ariëlla. Deze online versie is vooral handig voor iedereen die met de boot op reis is. Het is natuurlijk heerlijk om onderweg even door het CTC Magazine te kunnen ‘bladeren’. Het rechtvaardigt de keus voor het julinummer. Het aardige van online is bovendien de rijke lees- en kijkervaring: links naar filmpjes, foto’s, sites en blogs, het maakt het lezen anders. Het is hoe dan ook belangrijk en relevant voor de club om ermee te blijven experimenteren.

Deze keer leek het even een bouwnummer te worden, lekker vertrouwd, maar gaandeweg kwam er een mooie mix tot stand. Om te beginnen: hoe gaat het met de wereldreizigers? Kunnen ze alweer op pad? Van de Safari komt goed nieuws. Wouter en Paula kiezen, net als de andere zeilers op de Middellandse Zee sinds een paar weken geleden de grenzen open gingen, voorzichtig aan weer zee. Nog een goed bericht uit die streken, Griekenland om precies te zijn, komt van Waldemar de Vries: de overdracht is gelukt.

Bijzondere bespiegelingen zijn er van Nico Boon die zijn mooiste boeken uit een leven lang lezen, denken en studeren nog eens onder de loep neemt. Het levert mooie gedachten op over de liefde voor schepen en de edele kunst van het spel met wind en water. Ook mentaal een groot genoegen! Andere belangwekkende overdenkingen zijn van Marijke de Boer-Boon. Ze schrijft over hun voortijdige keus voor de vrijheid, de afwegingen die eraan vooraf gingen en hun mooie reizen in de afgelopen tien jaar. Het levert een indringende boodschap op: wacht niet te lang met zeilen! Voor je het weet is het allemaal voorbij en belemmeren gezondheid, energie of lichamelijke beperkingen de vrijheid om het leven te genieten zoals je je dat had voorgenomen. Er zijn er meer die dat doen. Wellicht niet onverstandig.

Het eerste echte bouwverhaal is van Nico Peursum die na negen jaar bouwen, naast zijn werk als piloot, eindelijk toe is aan de laatste loodjes. Ondertussen kreeg zijn meesterwerk op onnavolgbaar zorgvuldige wijze gestalte. Moedig slaat Nico zich door de laatste lijstjes heen, nog even geduld en dan zal de prachtige F-85SR met haar gekromde zwaarden over het water glijden.

Ook Ronald de Boer bouwt. Een nieuw achterplatform voor de Tortuga. Hij geniet ervan, Marijke schrijft erover, het blijkt altijd meer werk dan je denkt. En dat geldt zeker ook voor het laatste bouwverhaal: hoe het verder ging met de plannen voor de verlenging van de Yamkat. Het werd een bouwavontuur van jewelste en een uitdagende onderneming, buiten op de kant notabene, op de werf van Simon Rhebergen. Het weer zat gelukkig mee dit voorjaar en de klus is op het moment van dit schrijven op een haar na geklaard maar het had wel wat voeten in de aarde…

Er is nog meer, en nieuws natuurlijk, alles bij elkaar een heerlijk CTC Magazine voor de zomer. We hopen dat u ervan geniet. Verspreid de link naar hartenlust. De digitale nummers zijn ons promotiemateriaal. Een goede zeilzomer toegewenst!

Maarten Bakker, mede namens Ariëlla Bijl

Redactie CTC Magazine Ariëlla Bijl, 036 – 538 42 25 Weteringkade 6, 1358AH Almere, Maarten Bakker, 06 – 53 70 52 41 | Kopij is altijd welkom! | Uitgave nummer 268 – juli 2020 | Verschijnt viermaal per jaar | Het copyright van de inhoud van het CTC-Nieuws blijft bij de CTC. Met bronvermelding is, na verkregen toestemming van de schrijver van een artikel, overname toegestaan. | Secretariaat CTC en ledenadministratie secretaris@ctcnederland.nl | Internationale contacten Nico Boon, 050 – 57 78 505 | Ereleden Nico Boon, Jos Basie, Leon Bart, Henk de Velde | Bestuur Voorzitter: Jaap de Boer, 0346 – 28 67 53 Algemeen secretaris: secretaris@ctcnederland.nl Penningmeesters: Roos Cox, 0243 – 22 62 46 en Fetske de Glee, 023 – 54 72 595 | Regionale activiteiten Noord: Ronald Mors, 0515 – 53 28 81 Midden: vacature Zuid: Paul Hofman, 0186 – 65 20 67 | Alle contactinformatie vindt u op deze pagina.

© Ariella Bijl voor CTC Nederland